Złota 69a,
62-800 Kalisz
biuro@elko.kalisz.pl
62 764 46 72
fax. 62 766 18 99

Polityka prywatności

Informujemy niniejszym, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELKO Sp.J. P.Kłosiński D. Mizerski .J.Staszak z siedzibą w 62-800 Kalisz przy ul.Złotej 69A  KRS nr 0000085823 e-mail: biuro@elko.kalisz.pl , zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: złożenia ofert; realiazcji umów;  rozliczeń wzajemych; wysyłki towaru  i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust1b, Ustawy o ochronie danych osobowych z  dnia 29 stycznia 1997 roku .
 4. podanie danych jest niezbędne do: złożenia ofert, zawarcia umów, rozliczeń wzajemnych; wysyłki towaru, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie powyższych czynności,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  W przypadku gdy dane zostały wykorzystane tylko do stworzenia oferty, będą one kasowane  po upływie 24 miesiący.
  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 72 miesięcy, lub do czasu trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedstawienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.